Welkom bij GUNHOEK Groenvoorzieningen 'DE HOVENIERS'


Gunhoek 'De Hoveniers' is sinds voorjaar 1991 aktief in de groene omgeving:een all-round hoveniersbedrijf. Ons werk bestaat uit het ontwerpen, aanleggen, inrichten en het onderhouden van tuinen en (bedrijfs)terreinen. Ook worden werkzaamheden in het openbaar groen uitgevoerd.

Adresgegevens:
Gunhoek groenvoorzieningen 'De Hoveniers'
Oirloseweg 12
5808 BN Oirlo (Venray)
Tel. 0478-571800
E-mail: info@gunhoek.nl
KvK Venlo nr: 12027805

De medewerkers.
Binnen ons bedrijf zijn 8 personen werkzaam. Allen hebben een 'groene' opleiding gevolgd. Diverse medewerkers hebben zich gespecialiseerd in verschillende onderdelen van het werk zoals boomverzorging, aanleg verhardingen en vijveraanleg.

De werkzaamheden.
Wij verrichten alle voorkomende werkzaamheden die bij de aanleg van toepassing zijn. B.v. voor grondbewerking, beregening, verlichting, verhardingen, waterpartijen, pergola’s, beplantingen en gazons.

Vrijblijvend gesprek op locatie.
Mocht u meer willen weten van de materialen, of informatie wensen over ontwerp, aanleg of onderhoud van uw tuin of bedrijfsterrein, dan zijn wij gaarne bereid de gewenste informatie te verstrekken. In een eerste vrijblijvend gesprek is e.e.a. in alle rust door te nemen.

Gunhoek De Hoveniers: “ook voor úw tuin”.

illustratie

De Hoveniers
Oirloseweg 12
5808 BN Oirlo-Venray

Tel.: 0478-571800
info@gunhoek.nl