SnelPlanten-StappenPlan 


1)  DE VOORBEREIDING EN AFSPRAAK MAKEN (0478-571800)

2)  HET OVERLEG M.B.T. WENSEN EN IDEEËN TE OIRLO

3)  HET PLANTKLAAR MAKEN

4)  HET BEPLANTINGSPLAN

5)  AFHALEN VAN PLANTEN 

1)situatieschets van het te beplanten tuingedeelte uittekenen, zo mogelijk schaal 1:100 (incl. bestaande bomen, hagen, ramen/deuren van woning e.d.);
-maak een lijstje van uw eigen wensen of ideeën (planten die u mooi vindt, hoogte van de planten, kleuren, enzovoorts);
-maak telefonisch een afspraak voor bezoek in Oirlo (0478-571800);

2)overleg met Gunhoek ‘De Hoveniers’ om uw wensen en ideeën te bespreken;
-er wordt direct een kostencalculatie uitgewerkt met betrekking tot de levering van de planten;
-wandel door de plantentuin in Oirlo, waarbij u wellicht soorten ziet die u aanspreken;
-u krijgt advies inzake grondbewerking, grondverbetering en dergelijke;
-indien nodig opname ter plaatse in uw tuin (kosten worden vooraf besproken);

3)het te beplanten gedeelte plantklaar maken volgens advies van Gunhoek ‘De Hoveniers’;
-het beplantingsvoorstel en het bijbehorende kostenplaatje wordt intussen voor u uitgewerkt;
-het aanbod voor de besproken leveringen en/of werkzaamheden wordt aan u voorgelegd;

4)beoordeling van het voorstel van Gunhoek ‘De Hoveniers’;
-indien nodig wordt een aangepast plan/aanbod uitgewerkt;
-bij akkoord met het voorgelegde plan gaan we over naar stap 5;

5)leveren van planten volgens aanbod van Gunhoek ‘De Hoveniers’ ;
-de planten kunnen volgens afspraak afgehaald worden in Oirlo;
-óf de planten worden bij u afgeleverd en volgens plan uitgezet in uw tuin (kosten in overleg);
-óf de planten worden ook aangeplant (kosten in overleg);
-verrekening van de kosten vindt plaats bij aflevering.

Gunhoek De Hoveniers: “ook voor levering van tuinplanten”. 

illustratie

De Hoveniers
Oirloseweg 12
5808 BN Oirlo-Venray

Tel.: 0478-571800
info@gunhoek.nl